Zaúčtujem.cz

Zjistěte jaká služba je pro Vás nejvhodnější prostřednictvím vstupní analýzy

ZJISTIT NYNÍ

Co je zaúčtujem.cz?

Poskytujeme kompletní outsourcingové služby v oblasti finančního účetnictví, mzdového účetnictví a daní. V kooperaci s partnerskými týmy propojíme.cz a poradíme.cz Zajistíme rychlé převzetí účetnictví, implementaci dat do informačního systému, nastavení účetních procesů včetně oběhu dokladů v souladu s příslušnými právními předpisy.


Proces převzetí účetnictví

zauctujem slide Vstupní analýza
zauctujem slide Identifikace problémových oblastí
zauctujem slide Nastavení základních metodických a procesních vazeb
zauctujem slide Stanovení HMG projektu
zauctujem slide Vyplnění datových číselníků a jejich implementace do ERP
zauctujem slide Zajištění dokument managementu a work-flow
zauctujem slide Správa finančního a mzdového účetnictví
zauctujem slide Odevzdání příslušných přiznání a hlášení na státní instituce

Máme vlastní ERP řešení, které nám umožňuje lépe a rychleji řešit vaše požadavky.
Spolupracujeme s externími daňovými poradci a auditory


Naše služby

Rozsáhlé zkušenosti v oblasti outsourcingu a široká škála služeb pod jednou střechou nám umožňují nastavit model spolupráce šitý na míru každému klientovy. Naším cílem je přispívat k Vašemu úspěchu jako Váš stabilní partner

Baví nás účtovat
ico Elektronické zpracování dokladů +
 • převzetí všech účetních dokladů a jejich scan
 • nastavení procesu oběhu dokladů a jejich schválení
 • zajistíme Vám přístup do ERP systému a vy tak vaše doklady uvidíte on-line
ico Vedení finančního účetnictví +
 • průběžné účtování na základě předaných dokladů
 • vystavování faktur na základě dohodnuté metodiky
 • příprava statutárních výkazů a reportů
 • zpracování roční účetní závěrky
 • spolupráce v době auditu a příprava podkladů pro auditory
Baví nás daně
ico Daňová agenda +
 • zajištění registrace k příslušným daním
 • příprava a podání k daňovým přiznáním
 • (DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, silniční daň, DPPO a DZPO)
 • zastupování v případě daňové kontroly
 • zastupování v komunikaci se státními institucemi
Baví nás administrativa
ico Zajištění služeb back-officu +
 • kompletní dokument management
 • obsluha datové schránky
 • příprava a zadávání platebních příkazů
 • zřízení bankovního účtu v zastoupení společnosti
 • kompletní dokument management
 • fyzické posílání účetních a firemních dokladů
Baví nás mzdy
ico Vedení mzdového účetnictví +
 • příprava výkazů pro Správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, statistický úřad, atd.
 • příprava administrativy při nástupu a odchodu zaměstnanců
 • zajištění ročního zúčtování daně Vašich zaměstnanců
 • distribuce výplatních pásek
ico HR agenda a personalistika +
 • podpora přípravy motivačních a kompetenčních modelů
 • kontrola aktuálních pracovních smluv
 • příprava nových vzorů pracovních smluv
 • příprava dodatků k pracovním smlouvám
 • vypracování interních směrnic týkajících se HR agendy.
 • správa personálních složek jednotlivých zaměstnanců
 • zajištění dokument managementu a work-flow

Alerty - odevzdejte vše důležité včas

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů. Stačí zadat rok a měsíc, který Vás zajímá.

zauctujeme

Leden

unor

 • 1.3. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
 • 1.3. odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015
 • 11.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15.3. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň)
 • 15.3. daň z příjmů podání oznámení platebního zprostředkovatele
 • 21.3. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 21.3. daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
 • 29.3. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2016
 • 29.3. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2016
 • 29.3. daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2016
 • 29.3. energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016
 • 29.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 29.3. spotřební daň daňové přiznání za únor 2016
 • 29.3. spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 31.3. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016
 • 01.04.2016 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
 • 01.04.2016 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • 01.04.2016 pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • 01.04.2016 pojistné podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015
 • 11.04.2016 spotřební daň splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15.04.2016 daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016
 • 20.04.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
 • 20.04.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 20.04.2016 odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016
 • 25.04.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • 25.04.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • 25.04.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • 25.04.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016
 • 25.04.2016 spotřební daň splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25.04.2016 spotřební daň daňové přiznání za březen 2016
 • 25.04.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 02.05.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
 • 10.05.2016 spotřební daň splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 20.05.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost
 • 25.05.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2016
 • 25.05.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2016
 • 25.05.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2016
 • 25.05.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
 • 25.05.2016 spotřební daň splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25.05.2016 spotřební daň daňové přiznání za duben 2016
 • 25.05.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 31.05.2016 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • 31.05.2016 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 • 31.05.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
 • 09.06.2016 spotřební daň splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15.06.2016 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • 20.06.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 24.06.2016 spotřební daň splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 27.06.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2016
 • 27.06.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2016
 • 27.06.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2016
 • 27.06.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016
 • 27.06.2016 spotřební daň daňové přiznání za květen 2016
 • 27.06.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 pokud vznikl nárok)
 • 30.06.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016
 • 01.07.2016 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • 01.07.2016 pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
 • 11.07.2016 spotřební daň splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15.07.2016 daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016
 • 20.07.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
 • 20.07.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 20.07.2016 odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016
 • 25.07.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • 25.07.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • 25.07.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • 25.07.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016
 • 25.07.2016 spotřební daň splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25.07.2016 spotřební daň daňové přiznání za červen 2016
 • 25.07.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 01.08.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
 • 09.08.2016 spotřební daň splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 22.08.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25.08.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec 2016
 • 25.08.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec 2016
 • 25.08.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červenec 2016
 • 25.08.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016
 • 25.08.2016 spotřební daň splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25.08.2016 spotřební daň daňové přiznání za červenec 2015
 • 25.08.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 31.08.2016 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • 31.08.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
 • 31.08.2016 pojistné konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)
 • 09.09.2016 spotřební daň splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15.09.2016 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
 • 20.09.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 26.09.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen 2016
 • 26.09.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za srpen 2016
 • 26.09.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za srpen 2016
 • 26.09.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016
 • 26.09.2016 spotřební daň splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 26.09.2016 spotřební daň daňové přiznání za srpen 2016
 • 26.09.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 30.09.2016 daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
 • 30.09.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
 • 10.10.2016 spotřební daň splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 17.10.2016 daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016
 • 20.10.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
 • 20.10.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 20.10.2016 odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016
 • 25.10.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • 25.10.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • 25.10.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • 25.10.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016
 • 25.10.2016 spotřební daň splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25.10.2016 spotřební daň daňové přiznání za září 2016
 • 25.10.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 31.10.2016 daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • 31.10.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016
 • 09.11.2016 spotřební daň splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 21.11.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25.11.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen 2016
 • 25.11.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen 2016
 • 25.11.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za říjen 2016
 • 25.11.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016
 • 25.11.2016 spotřební daň daňové přiznání za říjen 2016
 • 25.11.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 25.11.2016 spotřební daň splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 30.11.2016 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • 30.11.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016
 • 12.12.2016 spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15.12.2016 daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
 • 15.12.2016 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • 20.12.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 27.12.2016 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad 2016
 • 27.12.2016 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2016
 • 27.12.2016 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2016
 • 27.12.2016 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016
 • 27.12.2016 spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 27.12.2016 spotřební daň daňové přiznání za listopad 2016
 • 27.12.2016 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)

Zašlete nám zprávu
Zajímají Vás podrobnosti? Rádi je s Vámi probereme osobně